Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Suosituimmat artikkelit

29.04.2013

 

31.05.2013
Valikoima tiedonlähteitä yritystoiminnan tueksi, miten pienen yrityksen arjessa ja
05.05.2013

Aineistossa valikoima tiedonlähteitä eri kohderyhmille.

10.04.2013

Tiedonhaun koulutus opinto-ohjaajille

04.05.2013
Ohjeita itseopiskelijalle
28.03.2013

Sisältää matematiikan, kemian, fysiikan, maantieteen ja biologian tiedonlähteitä.

 

29.04.2013

Tavoitteena on antaa tiedonhakijalle valmiuksia luotettavan tiedon hankintaan ja arviointiin sekä ohjata tiedonhankinnan tulokselliseen suunnitteluun. 

Sivut