Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Suosituimmat artikkelit

29.04.2013

Miellekartan avulla voi hahmotella mitä jonkin ongelman aiheeseen liittyy:

30.05.2013

 

18.10.2013

Valikoima tiedonlähteitä reaaliaineiden opetukseen ja oppimiseen

- historia ja yhteiskuntaoppi
- uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia, psykologia

29.04.2013

Tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi on olennainen osa tiedonhankintaa.

29.04.2013
Kuvahaku ja tekijänoikeus
30.04.2013
Kirjastojen palveluita verkossa
11.03.2013
29.04.2013
Ajantasaisen lakitiedon lähteet

Sivut