Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Etusivu

Kiravo - materiaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen -sivuston aineisto on tuotettu osana Euroopan sosiaalirahaston tukemaa Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä -projektia ja osana Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallista Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi –hankekokonaisuutta. Lisätietoa projektista ja projektiyhteistyöstä

Tarkoituksena on tukea kirjastojen tiedonhankinnan koulutusta ja erityisesti aikuisväestön tiedonhankinnan ja -hallinnan tarpeita.

Koulutuksen ja sitä tukevan aineiston tavoitteena on, että kuntalaiset oppisivat hyödyntämään oman työnsä ja ammatillisen kehittymisen tukena monipuolisesti erilaisia tiedonlähteitä, kirjastojen tietokannoista vapaasti verkossa oleviin aineistoihin. Samalla tutustutaan sosiaalisen median sovelluksiin tiedonhankinnan ja tiedonhallinnan tukena.

Tavoitteena on toimintamalli, jossa kirjasto olisi aktiivisessa vuorovaikutuksessa erilaisten paikallisten kumppanien kanssa koulutustoiminnan toteuttamiseksi ja aikuisväestön tavoittamiseksi.