Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Ohjeita itseopiskeluun

Ohjeita itseopiskelijalle

Internet on muuttanut tiedon tuotantoa ja tiedon hakemista. Tietoa on tarjolla rajattomasti ja sitä on helppo selailla kotikoneelta käsin.

 

Verkossa oleva informaatio on peräisin monesta lähteestä. Yhdellä hakusanalla voi saada niin asiantuntijatietoa kuin mainoksia tai mielipiteitäkin. Mitä pitäisi valita ja mistä löytyisi luotettavaa ja täsmällistä tietoa?

 

Itsenäisiä tiedonhankintataitoja tarvitaan niin työelämässä kuin vapaa-ajalla. Tiedon helposta saatavuudesta hyötyy parhaiten, kun kohentaa omia tiedonhankinnan taitoja.

 

Silloin harjaantuu pohtimaan, millaisin keinoin valtavasta tiedon määrästä löytää itselle tarpeellisen ja voi varmistua siitä, että tieto on luotettavaa.

 

On myös mietittävä, miten tekijänoikeudet vaikuttavat verkosta löytyvän materiaalin käyttämiseen ja hyödyntämiseen.

 

Uudet mediat ja julkaisumuodot edellyttävät uudenlaista lukutaitoa eli informaatiolukutaitoa. Sillä tarkoitetaan kykyä tunnistaa tiedontarve sekä valmiuksia hakea ja paikantaa tietoa. Se on myös kykyä arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää tietoa eettisesti oikein. Informaatiolukutaito on siten kriittisen ajattelun, ongelmanratkaisun ja elinikäisen oppimisen pohja.

 

  • Tämän aineiston tavoitteena on antaa työkaluja ja valmiuksia oppia hakemaan tietoa eri lähteistä sekä oppia arvioimaan eri tiedonlähteiden luotettavuutta. Tiedonhankinnan startti (/) -on tähän hyvä lähtökohta ja perusaineisto, jolla itsenäisen opiskelija saa työkaluja tiedonhankinnan oppimiseen. Sen lisäksi voi tutustua valikoimaan eri alojen tiedonlähteitä.
  • Internetistä löytyy monia maksuttomia työkaluja ja palveluita verkosta löytyvän tiedon tallentamiseen ja hallintaan. Tiedonhallinnnan työkalut helpottavat oman alan ja kiinnostavien aiheiden seuraamista. Niiden avulla voi tallentaa verkosta löytyvää kiinnostavaa aineistoa tekstistä kuviin, jotta vaikkapa sattumalta löytyneet tiedonlähteet olisivat käytettävissä uudelleenkin.

 

Lähikirjasto ja kirjastoverkko ovat jokaisen tukena tiedonhankinnassa.
Kirjaston kautta tiedontarvitsijalla on käytössään myös valikoitua aineistoa, jota ei välttämättä verkosta löydy.

Kirjastoissa on käytettävissä myös osaavaa henkilökuntaa, joka ohjaa ja opastaa verkko- ja kirjastoaineistojen käyttöön ja tiedonhankintaan.