Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Ohjeita käyttäjälle

Materiaalipankin aineiston tavoitteena on antaa sen käyttäjille valmiuksia hankkia ja löytää tietoa sekä arvioida erilaisia sähköisiä tiedonlähteitä oman työn, ammatillisen kehittymisen ja oppimisen tueksi.

Tarkoituksena on myös tehdä tunnetuksi kirjastojen ja kirjastoverkon palveluita kuntalaisten tukena.

Ohessa tarkempia ohjeita materiaalin itsenäiselle käyttäjälle sekä kouluttajalle.

Aineistossa hakutoiminto kohdistuu sille verkkosivulle, jonka yhteydestä tiedosto löytyy.