Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Kirjastojen tietopalvelut verkossa

Kirjastojen palveluita verkossa

Lähimmän kirjaston kautta jokaisella on pääsy valtakunnallisen kirjastoverkon palveluihin.

Sähköisiä palveluita kehitetään ja tuotetaan jatkuvasti. Kirjastopalveluiden oppaassa on kootusti tietoa kirjastojen ja kirjastoverkon tuottamista aineistoista ja palveluista:

 

Kirjastoverkko

Yleisten kirjastojen lisäksi kirjastoverkkoon kuuluvat mm. Kansalliskirjasto ja yliopistokirjasto, eri alojen tieteellisiä kirjastoja ja erikoiskirjastoja. Näiden kokoelmat ja palvelut ovat kaikkien kansalaisten käytettävissä.

Tarkempaa tietoa eri alojen tietopalveluista ja kirjastoista:

Kirjastoissa on asiakkaiden käytettävissä eri alojen tietokantoja, esimerkiksi artikkelitietokantoja, hakuteoksia ja sanomalehtien arkistoja. Näitä tietokantoja ja muuta lisensoituja sähköisiä tiedonlähteitä kannattaa kysyä kirjaston tietopalvelusta tai etsiä niistä tietoa kirjastojen verkkosivuilta. Useimmat näistä ovat maksutta asiakkaiden käytettävissä kirjastojen työasemilla.

Esimerkkinä:

Helmet-kirjastojen tietokannat:

Muiden tietokantojen ja lisensoidun verkkoaineiston haku ja esittely löytyy kootusti Nelli-portaalista:

 

Kirjastojen tuottamia avoimesti käytettäviä aineistoja verkossa

Kirjastoverkko tuottaa laajoja tietoaineistoja ja sivustoja, joiden kautta voi hakea tietoa tai seurata kirjastojen sähköisten aineistojen tarjontaa ja tuotantoa.

Sivustot sisältävät aineistoa teksteistä kuviin ja äänitteisiin:

Fennica on Suomen kansallisbibliografia ja luettelo suomalaisesta julkaisutuotannosta, kirjoista, lehdistä, kartoista sekä elektronisesta ja audiovisuaalisesta aineistosta. Lisäksi Fennicassa on tietoa ulkomailla ilmestyneistä teoksista, joiden tekijä on suomalainen tai jotka koskevat Suomea.

Melinda on suomalaisten kirjastojen yhteistietokanta. Se sisältää Suomen kansallisbibliografian sekä viitetiedot yliopistokirjastojen, yhteiskirjastojen, Eduskunnan kirjaston, Varastokirjaston ja Tilastokirjaston tietokantoihin sisältyvistä aineistoista. Vuosina 2013-2014 mukaan tulevat kaikki ammattikorkeakoulujen kirjastot. Yleisten kirjastojen ensimmäiset pilottikirjastot ovat Kokkolan kaupunginkirjasto ja Tampereen kaupunginkirjasto.

Kokoelma henkilöhistoriaa ja suomalaisia pienoiselämäkertoja verkossa.

Sivustolle on koottu tietoa ja esimerkkejä kuvatietokannoista ja kuvapalveluista sekä niihin liittyvistä käyttöoikeuksista.

Suomen kansallisdiskografia, joka sisältää tiedot kotimaisista äänitteistä ja nuoteista sekä useiden alan tiedontuottajien musiikkikokoelmista.

Makupalat -sivusto on suomalainen aihehakemisto, johon on koottu valikoituja ja arvioituja tiedonlähteitä Internetistä. Sivusto toimii portaalina, jonka kautta pääsee eri alojen tiedontuottajien lähteisiin.