Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Lakitiedon lähteitä

Ajantasaisen lakitiedon lähteet

Tutustutaan verkossa avoimesti käytettäviin oikeudellisiin tiedonlähteisiin, tiedon tuottajiin ja palveluihin sekä mahdollisuuksiin seurata asioiden valmistelua päätöksenteon eri vaiheissa.

 
Sisältö
  • Laki- ja oikeustieto
  • Finlex-säädöstietopankki
  • Edilex
  • Eduskunta, asioiden valmistelu
  • Muita oikeudellisen tiedon lähteitä
 
Asiasanat:
Eduskunta, Eduskunnan kirjasto, oikeudelliset tiedonlähteet, oikeuslaitos, valtiopäiväasiakirjat,
Edilex, Finlex
 
Aineisto:
  • Ajantasaisen lakitiedon lähteitä (/)