Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä opetuksen ja oppimisen tueksi

Tiedonlähteitä, joissa aineistoa eri oppiaineisiin

Edu.fi

Linkkiapaja

 • Linkkiapaja on Opetushallituksen ylläpitämä linkkipalvelu. Sen tarkoituksena on auttaa eri puolilla verkkoa olevan kotimaisen oppimateriaalin löytymistä. Aineisto on valikoitu ja luokiteltu sen mukaan, miten ne soveltuvat opetukseen eri koulumuodoissa, oppiaineissa tai aihekokonaisuuksissa. Linkit ovat maksuttomia, mutta myöhemmin joukkoon liitetään tietoja myös maksullisesta materiaalista.

LeMill

 • LeMill on monikielinen verkkoyhteisö avointen oppiresurssien löytämiseen, tekemiseen ja jakamiseen. Sen pääasiallisia käyttäjiä ovat opettajat ja muut oppimateriaalien tuottajat. Kuka tahansa voi kuitenkin liittyä ja ryhtyä oppimateriaalin tuottajaksi.
 • Kaikki oppimateriaalit LeMillissä ovat ilmaisia ja niitä on oikeus käyttää lähestulkoon missä tahansa ja miten tahansa. LeMillin sisällöt on lisensoitu ” Nimi mainittava-Sama lisenssi 2.5” - lisenssillä.
 • Sisältö  (vihreä) koostuu erilaisista verkkopohjaisista oppimateriaaleista. Nämä voivat olla LeMilliin tehtyjä verkkosivuja, tehtäviä tai tuntisuunnitelmia. Ne voivat myös olla viittauksia muualla verkossa oleviin materiaaleihin ja oppimateriaalikokonaisuuksiin. Sisältöön voi myös tuoda medialeikkeitä, eli kuvia ja ääntä käytettäväksi sellaisenaan opetuksessa tai verkkosivujen ja tehtävien osina.
 • Menetelmät (oranssi) ovat kuvauksia opetusmenetelmistä ja mahdollisista oppitunneilla tehtävistä asioista.
 • Työkalut (sininen) ovat ohjeita ja esittelyjä opetuksessa ja oppimisessa mahdollisesti käytettävistä välineistä.
 • Yhteisöstä (syaani) löytyvät LeMillin käyttäjät ja sisältöjen luojat sekä näiden muodostamat ryhmät ja kieliyhteisöt. Käyttäjät ja ryhmät voivat myös koostaa omia kokoelmiaan.

Opettaja.tv

 • Oppimateriaaleja, tuntityökalu, ajankohtaista opettajan arjessa.
 • Opettaja-tv:n oppimateriaalin haku: http://opettajatv.yle.fi/oppimateriaalit
 • Opettaja.tv:stä saat käyttöösi videoita, audioita, tehtäviä ja tv-ohjelmia.
 • Voit hakea niitä kahdella tavalla: joko hakusanalla tai valitsemalla oppiaineen alasvetovalikosta.
 • Valmiit teemapaketit oppiaineittain
 • Jaetut tuntikoosteet ovat tuntityökalulla tehtyjä interaktiivisia opetuspaketteja, joita voi ottaa käyttöön tai itsekin tallentaa muiden käyttöön. Vaatii rekisteröitymisen.
 • Opettaja-tv:n ohjelmat -sivulla on nähtävissä ne lähetetyt ohjelmat, joilla on nettioikeus.
 • Tuntityökalulla voi koostaa opetuspaketteja, joissa voi käytää Opettaja.tv:n videoita, audioita ja tehtäviä ja liittää niihin myös omaa tekstiä. Vaatii YLE Passi-käyttäjätunnuksen.
 • Muuta: Poimintoja YLEn ohjelmista, Koulutus – opettajan täydennyskoulutusta - ja Hyppytunti, jossa on muun muassa keskustelupalsta.

Tilastokeskus

 • Tilastot oppiaineittain

Ilmaisohjelmat.fi

 • Opetus- ja koulutuskäyttöön suunnatut ohjelmat on jaoteltu karkeasti eri aihepiirien mukaisesti. Lisää opetus- ja koulutuskäytössä hyödynnettäviä ohjelmia kannattaa etsiä myös sivuston muista kategorioista.

Open Discovery Space

 • kaikki oppiaineet ja kaikki tasot

Peda.net - kouluverkko

 • Peda.net -kouluverkko tarjoaa jäsenilleen verkkotyövälineitä sekä koulutus-, tuki-, kehittämis- ja tutkimuspalveluita.
 • Kouluverkon tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan tarkoituksenmukaisen käytön edistäminen opiskelussa ja opetuksessa.
 • Kouluverkon toimintaa koordinoi Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.
 • Peda.netin vahvuuksia ovat monipuolinen ja helppokäyttöinen työvälinevalikoima, laadukas koulutus, yliopistollisuus sekä aito kehittämisyhteistyö käyttäjien kanssa.
 • Verkkolehti on tuotantotyöväline, jolla voidaan helposti tuottaa ja julkaista materiaalia verkkoon. Lehteen voi vaivatta liittää linkkejä, kuvia, videopätkiä ja jopa ääntä. Veräjä on materiaalin kokoamis- ja jakelualusta, jota opettaja ylläpitää ja oppija käyttää. Opettaja voi ylläpitää linkkilistoja, "siirtää tiedostoja" opiskelijoiden käyttöön, saada palautuksia opiskelijoilta, avata verkkokeskusteluja sekä tiedottaa ja muistuttaa eri asioista.
 • OPSpro on helppokäyttöinen työväline opetussuunnitelman tekemiseen, ylläpitämiseen ja julkaisemiseen.
 •  Oppimappi on oppilaitoksen verkko-opiskeluympäristö. Työväline kannattaa ottaa käyttöön, kun ympäristöltä vaadittavia ominaisuuksia ovat mm. käyttäjien hallinta ryhminä. Katso linkki Lohjan kuntaan.
 • Ks. esim. käsitekarttaohjelmat Peda.net >Verkkoveräjien etusivu >Edellisen tason veräjä > http://www.peda.net/veraja/kotka/aikuislukio/ideat/softa/mindmap
 • Esimerkki käsitekartasta: http://peda.net/veraja/lahti/mukkula/oppiminen/kasite

Vinkkiverkot

 • Vinkkiverkko - oppimisen ja opettamisen verkkoja
 • http://vinkkiverkko.ning.com
 • Keskusteluryhmiä ja ajankohtaisia uutisia eri oppiaineista, myös erityisopetuksen keskusteluryhmä
 • Vinkkiverkko - sosiaalisen median avoimet oppiresurssit opettajalle
 • http://vinkkiverkko.wikispaces.com/
 • Linkkejä ja oppimateriaaleja eri oppiaineisiin

Opetin.fi – opetusta elämää varten

 • Palvelu tarjoaa opettajille työkaluja opetuksen tueksi.
 • Hyviä käytäntöjä ja valmiita malleja yritysyhteistyöhön, eri oppiaineiden opetukseen sovellettavia tehtäviä ja niiden tukimateriaaleja.
 • Opetin.fi:ssä voi luoda omia yhteisöjä, kirjoittaa blogia, kommentoida sisältöjä ja jättää omia sisältöjä edelleen kehitettäväksi palveluun.
 • Materiaalit osio http://www.opetin.fi/materiaalit.html
 • Hyviä tehtäviä oppitunnille ja koulu-yritysyhteistyöhön sekä Taloudellisen tiedotustoimiston verkko-oppimateriaalit.
 • Kategoriat: esitteet, verkko-oppimateriaalit, tehtävät, videot, tutkimukset, tilastot, kalvot, lehdet, julkaisut.

LinkkiVinkki

 • Edu.tku.fi - Opetuksen verkkopalvelut
 • Sivuilla on  runsaasti opettajien tekemiä oppimateriaaleja eri oppiaineisiin peruskouluille sekä  lukioille että 2. asteen oppilaitoksille.

Aineisto:

 • Yhteisiä tiedonlähteitä opettajille ()