Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä yrittäjille

Valikoima tiedonlähteitä yritystoiminnan tueksi, miten pienen yrityksen arjessa ja toiminnassa voisi hyödyntää erilaisia verkosta löytyviä tiedonlähteitä ja palveluita

  • Asiointipalveluja ja asiakirjamalleja
  • Tietoa ajantasaisen säädöstiedon hakemiseen
  • Lähteitä päätöksenteon seurantaan
  • Miten yritystoiminnassa voisi hyödyntää tilastotietoa
  • EU-tiedonlähteitä
  • Tiedonlähteitä toimialan, markkinoiden ja tuotekehityksen seuraamiseen.

Asiasanat:

Eduskunta, Eduskunnan kirjasto, EUR-Lex, Finlex, patentit, TEM Toimialapalvelu, tiedonlähteet, Tilastokeskus, toimialat,yrityspalvelut, yritykset, yrityspalvelut, yritysportaali, YTJ

Aineisto:

  • Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä (/)