Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Opinto-ohjaajille

Tiedonhankinnan koulutuspäivä opinto-ohjaajille

Tavoitteena on tarjota osallistujille valmiuksia hyödyntää työssään monipuolisesti erilaisia tiedonlähteitä.

Opinto-ohjaajien työn näkökulmasta perehdytään opintojen ohjaukseen, ammatinvalintaan ja rekrytointiin liittyviin tiedonlähteisiin, myös aihepiirin kuvallisiin lähteisiin. Samalla tutustutaan sosiaalisen median työkaluihin ja niiden hyödyntämiseen tiedonhankinnassa, verkostoitumisessa ja oman alan seuraamisessa.

 

Sisältö ja materiaali:

klo 9-11

 • Tiedonhankinnan perusteita: aiheen määrittelystä tiedonhaun tekniikkaan ja tiedon paikantamiseen
 • Tiedon luotettavuuden arviointi
 • Tiedonhaku Internetistä: Googlen ja muiden hakukoneiden edistynyt haku
 • Reaaliaikaisen tiedon seuranta verkossa

klo 12-13.30

 • Kirjastoverkon palveluita ja tietokantoja tiedonhankintaan

klo 14-16

 • Internetin tiedonlähteitä opinto-ohjaajille
 • Visuaalinen tiedonhaku ja kuvien laillinen käyttö
 • Sosiaalisen median työkalut rekrytoinnissa ja työnhaussa

 

Materiaali:

 • Tiedonhankinnan startti (/)
 • Internet-tiedon luonne ja verkkotiedonhaku (/)
 • Sähköiset lehdet (/)
 • Tutustu tiedonlähteisiin -harjoitus (/)
 • Kuvahaku ja tekijänoikeus (/)
 • Videot tiedonlähteenä -harjoitus opinto-ohjaajille (/)
 • Verkon muita tiedonlähteitä (/)
 • Linkedin - ammatillinen verkostoitumispalvelu ()
 • Facebook (/)
 • Verkkosyötteet (/)