Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Opettajille

Sisällön suunnittelun lähtökohtia

Tutustu paikallisen opetustoimen ja paikallisten lukioiden tai oppilaitosten sivustoihin. Tutki
myös eri oppiaineiden opetussuunnitelmia ja silmäile missä kohdissa opetusta tiedonhallintataidot ovat esillä.

Verkkosivustoja, joihin hyvä tutustua suunnittelun lähtökohtana:

 

Toteutusmalli ja esimerkki koulutuskokonaisuudesta opettajille

Tavoitteena on tarjota osallistujille valmiuksia käyttää ja hyödyntää opetuksen ja oppitunnin suunnittelussa erilaisia tiedonlähteitä, internetin lähteistä kirjastoverkon aineistoihin. Samalla tutustutaan sosiaalisen median työkaluihin ja niiden hyödyntämiseen tiedonhankinnassa ja oman alan seuraamisessa.

Jos osallistujilla ei ole käytettävissään oppimisympäristöä, voidaan tiedonhallintaa varten luoda aloitussivusto, jolle koulutusmateriaalia ja verkosta löytyvää tietoa voi jatkossakin tallentaa. Kahden koulutuspäivän kokonaisuus.

 

Sisältö ja materiaali

 1. Tiedonhallintaa ja tiedonhakua verkkomaailmassa

klo 9.00 -12.00 Aloitussivustot tiedonhallinnan välineinä

 • Ajankohtaisten uutisten ja reaaliaikaisen tiedon seuraaminen verkossa. Verkkopalveluita suosikkisivustojen tallentamiseen, löytämiseen ja jakamiseen

klo 13.00–16.00 Työkaluja verkkotiedon hakemiseen, löytämiseen ja arviointiin

 • Tiedonhankinnan perusteita: aiheen määrittely, tiedonhaun strategiat ja tekniikat, tiedon haku ja arviointi

Tiedonhaku internetistä :

 • Google-hakukoneen edistynyt käyttö
 • Tiedonhaku syvästä verkosta
 • Vaihtoehtoisia hakukoneita Googlelle
 • Reaaliaikainen tiedonhaku Twitterin avulla
 • Visuaalinen tiedonhaku: Qwiki, Spezify, oSkope
 • Kuvahaku Flickristä ja kuvien luvallinen käyttö

 

 1. Tiedonlähteitä opetuksen tueksi

klo 9.00-12.00 Kirjaston ja kirjastoverkon palvelut

 • Harjoitellen tarkennettuun tiedonhakuun:
 • Kirjaston ja kirjastoverkon palveluita internetissä
 • Sähköisten lehtien (Aleksin, Arton, ePressin, PressDisplayn) käyttö ja hyödyntäminen oppitunnin suunnittelussa.

klo 13.00-16.00 Tiedonlähteitä eri oppiaineiden opetukseen

 • Verkosta löytyviä sähköisiä kirjoja: Project Gutenberg, Google Books ja Google Scholar
 • Verkkosivustoja eri oppiaineiden opetukseen
 • Tiedonlähteitä tekijänoikeudesta

 

Materiaalipankin aineisto, jonka pohjalta sisällön tai sen osia voi suunnitella ja toteuttaa:

Tiedonhankinnan perusteita (/)
Tiedonlähteitä opetuksen ja oppimisen tueksi
Sosiaalisen median työkaluja: Facebook (/), LinkedIn (), verkkosyötteet (/)