Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Paikallisille yhdistyksille

Koulutuskokonaisuus paikallisen yhdistyksen ja kansalaisjärjestön jäsenille

Paikallisen tai alueellisen yhdistyksen kautta kirjaston on mahdollista tavoittaa erilaisia aikuisryhmiä ja antaa osallistujille valmiuksia omaa tiedonhankintaa ja tiedonhallintaa varten. Tavoitteena on, että osallistujat oppisivat hyödyntämään kirjaston ja kirjastoverkon palveluita ja aineistoja ja oppisivat hyödyntämään ja arvioidaan verkosta löytyvää tietoa omassa toiminnassaan.

Lähtökohtana suunnittelulle ja toteutukselle:

Perehdy kohderyhmään tutkimalla sen alueelliseen ja valtakunnalliseen toimintaan liittyviä verkkosivuja. Tarkastele, mitä tavoitteita yhdistyksellä on ja mihin aiheisiin koulutuksen sisältöä voisi sen pohjalta keskittää.

Tässä on esimerkkinä suunniteltu ja toteutettu koulutuskokonaisuus paikalliselle tai alueelliselle martta-yhdistykselle.

Järjestön toiminnassa pyritään antamaan tietoa ja edellytyksiä kotien ja perheiden toimivaan arkeen. Sen mukaisesti sisältöalueina koulutuksessa ovat kuluttaja-, ja ympäristötietoisuus, ravitsemus, terveys ja kädentaidot. Martta-toimintaan liittyy myös perinteen välittäminen. Osana tiedonlähteitä myös valikoima kulttuuriperinnön erilaisia digitoituja lähteitä. Lisäksi sosiaalinen media tarjoaa uusia kanavia tiedon ja perinteen välittämiseen.

Taustatietoa yhdistyksen toiminnasta:

 

SISÄLTÖ JA MATERIAALI:

Kolmen koulutuskerran kokonaisuus.

 

 1. Kesto 3 -3,5 t.

Tiedonhallintaa verkkomaailmassa

 • Johdantoa tiedonhankintaan sosiaalisessa mediassa. Youtube, Flickr, Facebook ja blogi ovat ehkä tuttuja käsitteitä, mutta miten niitä voisi hyödyntää omassa arjessa?
 • Kuinka koota verkosta löytyvää tieto yhteen omalle koneelle omaksi oppimisympäristöksi?
 • Miten hakea ja löytää ja hyödyntää verkosta löytyviä kuvia?

 1. Kesto 3-3,5 t.

Kirjaston ja kirjastoverkon palveluita

 • Tiedonhaun perusteita ja työkaluja luotettavan tiedon hankintaan.
 • Miten hyödyntää tiedonhaussa kirjaston ja kirjastoverkon
 • kokoelmia ja palveluita?
 • Perehdytään tiedon hakemiseen verkkolehdistä. Tutustutaan kirjaston ja kirjastoverkon
 • tarjoamiin e-lehtiin.
 • Digitoituja perinneaineistoja.

 

 1. Kesto 3 x 3,5 t.

Verkkotiedonhaku ja tiedonlähteitä martoille

 • Harjoitellaan tiedonhakua verkosta. Hakukoneiden toiminta ja googlaamista edistyneemmin
 • Muita sähköisiä aineistoja ja palveluita. Tietoa ja palveluita arkeen.
 • Tiedonhakua vapaasti valittavista, itse kutakin kiinnostavista aiheista. Osallistujat
 • voivat etukäteen miettiä, mistä aiheista erityisesti haluat oppia tietoa hakemaan ja saada ohjausta sopivien tiedonlähteiden löytämiseen ja tiedon arviointiin.

 

Materiaalipankin aineisto, jonka pohjalta sisällön tai sen osia voi suunnitella ja toteuttaa:

 • Tiedonhankinnan startti (/)
 • Sähköiset lehdet ja lehtitietopankit tiedonlähteinä (/)
 • Sosiaalisen median työkaluja: Facebook (/), Linkedin (), Blogit ()
 • Tiedonlähteitä martoille (/
 • Digitoituja perinne- ja kulttuuriaineistoja (/)