Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Tiedonhankintataitoja lukiolaisille

 

Sisältö on suunniteltu opiskelijoiden, erityisesti lukiolaisten tiedonhankinnan opetukseen. Tavoitteena on tehostaa opiskelijoiden tiedonhankintataitoja ja antaa valmiuksia hyödyntää tiedonhaussa monipuolisesti erilaisia tiedonlähteitä, internetin lähteistä kirjastojen tietokantoihin. Osana tiedonhankintaa arvioidaan erilaisten tiedonlähteiden luotettavuutta.
 
Sisältö
 
  • Tiedonhankinnan suunnittelu 
  • Aiheen määrittely, miellekartta
  • Tiedonhaun strategiaa: hakukyselyiden muotoilu, hakusanat, verkkotiedonhaku 
  • Erilaisia tiedonlähteitä hakukoneista syvään verkkoon ja kirjastojen tietokantoihin
  • Tiedonlähteiden ja hakutulosten arviointi
  • Harjoituksia
 
Aineisto on suunniteltu n. 2 oppitunnin opastukseen.
 
 
 
Asiasanat
asiasanat, hakusanat, hakukoneet, Google, internet-tiedonhaku, kirjastojärjestelmä, lehtitietopankit,  lähdekritiikki, miellekartta, tiedonlähteiden arviointi, Arto, Aleksi