Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Yrittäjille

Lähtökohtia sisällön suunnittelulle on tutustua yrittäjien valtakunnalliseen toimintaan ja oman kunnan elinkeinorakenteeseen. Minkälaista yrittäjyyttä omassa kunnassa on? Minkälaisia yrittäjäjärjestöjä seudullasi toimii ja millaisia palveluja ja neuvontaa seudun yrittäjille on? Millaista koulutusta paikallinen tai alueellinen järjestö toteuttaa ja voisiko kirjaston opastuksen sisältö tukea järjestön omaa koulutusta?
 

Verkkosivustoja, joihin hyvä tutustua suunnittelun lähtökohtana alueellisen tai paikallisen järjestön lisäksi:

 

Esimerkki ja malli pienyrittäjille toteutetusta tiedonhankinnan koulutuskokonaisuudesta, johon kuuluu 3 koulutustilaisuutta kestoltaan 3-3,5t.

SISÄLTÖ:

1. Tiedonhallintaa verkkomaailmassa

 • Johdantoa tiedonhankintaan sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median työkalut yritystoiminnan tukena
 • Tiedonhallinan välineitä ajankohtaisten verkkosisältöjen seuraamiseksi. Uutisseurantaa RSS-syötteiden avulla
 • Kuvahaku internetistä ja kuvien laillinen käyttö

2. Tiedonhaun lähtökohtia ja kirjastoverkon palveluita yrittäjille

 • Tiedonhankkinnan perusteita ja työkaluja verkosta löytyvän tiedon hakemiseen
 • Googlaamista edistyneemmin ja vaihtoehtoja hakukone Googlelle
 • Kysy meiltä - kirjastoverkon kokoelma- ja tietopalveluita verkossa
 • Kuinka arvioida verkosta löytyvän tiedon luotettavuutta?

3. Muita sähköisiä tiedonlähteitä pienyrittäjille

 • Tutustutaan keskeisiin kotimaisiin sähköisiin tiedonlähteisiin: oikeudellisiin tiedonlähteisiin, viranomaistiedon lähteisiin yritystoiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi
 • Perehdytään eri aihepiirien tiedonlähteisiin osallistujien toimialojen mukaan

 

Materiaalipankin aineisto, jonka pohjalta sisällön tai sen osia voi suunnitella ja toteuttaa:

 • Tiedonhankinnan perusteita (/)
 • Tiedonlähteitä yrittäjille (/)
 • Sosiaalisen median työkaluja: Facebook (/), Linkedin (), verkkosyötteet (/)