Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Räätälöityjä koulutuspaketteja

Malleja ja esimerkkejä Kiravo-projektissa toteutetuista räätälöidyistä koulutuskokonaisuuksista erilaisten aikuisryhmien informaatiolukutaidon ja tiedonhankinnan koulutukseen

Projektissa on toteutettu ja suunniteltu koulutuskokonaisuuksia erityisesti työikäisen aikuisväestöä ajatellen. Osallistujina ja kohderyhminä on ollut:

  • opettajia
  • opinto-ohjaajia
  • pienyrittäjiä, ammatillisen yhdistyksen jäseninä
  • työikäisiä marttoja, kansalaisjärjestön jäseninä
  • lukiolaiset

Sisältöjen suunnittelun lähtökohtana on ollut keskustelut kyseisten kohderyhmien edustajien kanssa. Sen pohjalta jokaiseen kokonaisuuteen on suunniteltu aiheiksi:

 

  • sosiaalisen median työkalut tiedonhallinnan ja ammatillisen verkostoitumisen kanavana
  • tiedonhankinnan perusteita ja taitoja hakea tietoa eri lähteistä ja hyödyntää näitä valmiuksia erilaisten verkosta löytyvien tiedonlähteiden käyttämiseen ja arviointiin oman työn kannalta
  • kirjaston ja kirjastoverkon sähköiset aineistot ja palvelut sekä internetistä löytyviä luotettaviksi arvioituja tiedonlähteitä

Projektissa tuotetut koulutukset ovat olleet projektiehtojen mukaisesti laajoja kokonaisuuksia, mitä ei välttämättä ole mahdollista toteuttaa kirjastojen arjessa. Kuvaukset toteutetuista koulutuskokonaisuuksista kuitenkin antavat ideoita räätälöityjen sisältöjen suunnitteluun ja koostamiseen. Samalla ne toimivat referensseinä ja tarjoavat lähtökohdan esim. keskusteluihin kohderyhmien edustajien kanssa.

Materiaalipankin aineistoa voi muokata kunkin kohderyhmän ja tilanteen mukaan ja osioiden järjestystä ja painopisteitä voi vaihdella vapaasti. Materiaalit on suunniteltu niin, että ne voi sellaisenaan jakaa myös osallistujille, kohderyhmän ja kulloisiinkin paikallisiin tarpeisiin muokaten.

Osallistujille on hyvä muistuttaa, että niin kirjastojen ja kirjastoverkon kuin verkon muutkin sähköiset aineistot, muuttuvat ja laajenevat koko ajan ja aiheeseen liittyvät opetusmateriaalit vanhenevat aikaa myöten. Hyvät tiedonhankinnan perustaidot ovat kuitenkin peruste, jolla osallistuja saa valmiuksia hyödyntää erilaisia tiedonlähteitä riippumatta siitä, mikä ja millainen verkkopalvelu tai tiedonlähde on kyseessä.