Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Sosiaalinen media

Tavoitteena on antaa perusvalmiuksia sosiaalisen median hyödyntämiseen oman työn tukena.

Aineistossa ovat esimerkkeinä LinkedIn, Facebook ja Twitter ammatillisen verkostoitumisen ja reaaliaikaisen tiedon seuraamisessa.

Johdannossa esitellään sosiaalisen median toimintatapoja ja käytäntöjä erityisesti näiden palvelujen uudelle käyttäjälle.