Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Facebook

Tässä aineistossa lähestytään suosituinta yhteisöpalvelua yritystoiminnan näkökulmasta. Miten Facebook-sivuston luominen hyödyntää omaa yritystoimintaa ja miten sitä kannattaa markkinoida.

Asiasanat
internet, sosiaalinen media, Facebook, yrittäjät

Aineisto:

  • Sosiaalisen median palveluita - Facebook  (//)