Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Tavoitteita ja lähtökohtia

Tiedonhankinnan koulutuksen tavoitteena on parantaa kirjaston palvelua:

 • ohjata kuntalaisia hyödyntämään kirjastojen/kirjastoverkon aineistoja ja tietopalveluita

 • saada tietoa kuntalaisten / näiden asiakasryhmien tiedontarpeista

 • lisätä kirjastojen ja -palveluiden, sähköisten aineistojen käyttöä ja opastaa niiden käyttöön

 • segmentoida aikuisväestön tiedontarpeita ja tukea tämän väestönosan tiedonhankinnan taitoja ja valmiuksia

 • selkiyttää kirjaston palvelukuvaa, tuotteistaa kirjaston palveluja ja markkinoida niitä,
  sekä kuntalaisille että päättäjille

 • tavoittaa uusia kirjastonkäyttäjiä

 • lisätä ja kehittää kirjastojen koulutus- ja opastustoimintaa informaatiolukutaidon opastamiseen

 • lisätä kirjastojen yhteistyötä ja aktiivista vuorovaikutusta erilaisten paikallisten kumppaneiden kanssa ja luoda palvelu- ja toimintamalli, jossa kirjasto toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa toimintaympäristössään

 • lisätä kirjaston vaikuttavuutta ja merkitystä yhteisössään