Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Netvibes

 

Aloitussivustot ovat internet-palveluita, joista voi hyötyä oman tiedonhallinnan välineenä. Niille kootaan itseä kiinnostavia verkon palveluita ja sivustoja yhteen ja sisällön voi lajitella haluamallaan tavalla. Tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa omaa internetin käyttöä ja ajankohtaisen verkkosisällön seuraamista.

Tässä kerrotaan maksuttomasta Netvibes-palvelusta ja annetaan ohjeita oman aloitussivuston luomiseksi. 

Asiasanat: 
internet, aloitussivustot,  Netvibes, verkkosyötteet, RSS

Aineisto:

  • Netvibes tiedonhallinnan välineenä (/)