Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Wikispaces

 

Wikeihin käyttäjät voivat rakentaa omia verkkosisältöjä ja muokata niitä. Kouluttajalle wikit tarjoavat helpon ympäristön oppimateriaalin tuottamiseen ja julkaisemiseen yhteisöllisesti. Wikiympäristöön voi rakentaa materiaaleja, harjoituksia ja ohjeita.

Tässä aineistossa kerrotaan ilmaisesta Wikispaces-palvelusta ja annetaan ohjeita oman wikialustan luomiseen.

  • Asiasanat:

           wikit, verkkosivustot, Wikispaces