Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Tiedon luotettavuuden arviointi

Tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi on olennainen osa tiedonhankintaa. Erityisen tärkeää lähdekritiikki on internetissä, jossa julkaisukynnys on hyvin matala ja tietoa voi tuottaa kuka tahansa. 

Aineisto sisältää tiedon arvioinnin yleisiä perusteita ja verkkosivujen arviointiharjoituksia.

Asiasanat:

          lähdekritiikki, tiedon luotettavuus, arviointi, harjoitukset

Aineisto:

  • Tiedon luotettavuuden arviointi (/)