Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Tiedonhankinnan startti

Tavoitteena on antaa tiedonhakijalle valmiuksia luotettavan tiedon hankintaan ja arviointiin sekä ohjata tiedonhankinnan tulokselliseen suunnitteluun. Tiedonhaun perustekniikkaa. Perehdytään erilaisiin tiedonlähteisiin ja niiden käyttöön. Samalla perehdytään lähdekritiikkiin: mihin tulee kiinnittää huomioita, jotta voi varmistua löydetyn tiedon luotettavuudesta ja käyttökelpoisuudesta.

 

Sisältö:

  • Tiedonhankinnan suunnittelu
  • Aiheen määrittely, miellekartta
  • Tiedonlähteen valinta
  • Tiedonhaun arvioiminen
  • Lähdekritiikki
  • Tiedon käyttö ja tekijänoikeus

 

Asiasanat:

tiedonhallinta, tiedonhankinta, informaatiolukutaito, miellekartta, hakukoneet, tietokannat, asiasanastot, tesaurukset, hakusanat, fraasihaku,katkaisumerkki, vapaasanahaku, Boolen operaattorit, tiedonhaun arviointi, hakutuloksen arviointi, tiedonlähteiden arviointi, lähdekritiikki, tiedon luotettavuus, tekijänoikeudet, Ysa, Verkko-Kaunokki, Onki, Makupalat, Delicious

Aineisto:

  • Tiedonhankinnan startti (/)
  • Tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi (/)