Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Tiedon käyttö ja tekijän oikeus

Verkossa olevalla aineistolla, teksteillä, kuvilla, videoilla ja muulla materiaalilla on aina tekijänoikeussuoja.
 
Jos löydettyä tietoa tai lähdettä on tarkoitus kopioida, lainata tai hyödyntää jonkin julkaistavan työn osana, tulee ottaa huomioon tekijänoikeuteen liittyvät oikeudet ja periaatteet. Viime kädessä teosten käyttöä säätelevät tekijänoikeuslaki ja -säädökset.  
 
Sisältönä:
tekijänoikeuteen liittyvät moraaliset ja eettiset oikeudet
yksityinen käyttö  
sitaattioikeus
 
Materiaali:
  • Tiedon käyttö ja tekijän oikeus (/)