Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Tiedonhankinnan perusteita

Tiedonhankinta on tiedonhakua laajempi termi ja tarkoittaa kaikenlaista tiedon hankkimista tavasta tai välineestä riippumatta. Se on olennaisen ja kattavan tiedon kokoamista eri lähteistä. 

Tiedonhaku on yksittäisen tiedon etsimistä erilaisista tiedonlähteistä. Luotettavan tiedon löytämiseksi on tunnettava tiedonlähteitä ja osattava käyttää esim. tietokantoja. Usein termi tiedonhaku liitetäänkin tietokoneen avulla tehtävään hakuun.

Tiedonhankintaan liittyy useita vaiheita ja sen toteutus etenee portaittain:

  • määritellään aihe ja sen mahdolliset rajaukset
  • etsitään tarkoitukseen sopivia tiedonlähteitä
  • mietitään termejä, joilla luotettava ja täsmällinen tieto saadaan esiin
  • arvioidaan hakutulosta ja pohditaan löytyneiden lähteiden luotettavuutta
  • tiedon hyödyntämisessä on hyvä muistaa myös lähdekritiikki, tekijänoikeudet ja tiedon eettinen käyttö

Aineistossa perehdytään tiedonhankinnan ja -haun toteutukseen ja apuvälineisiin eri vaiheissa.