Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Miellekartta

Miellekartan avulla voi hahmotella mitä jonkin ongelman aiheeseen liittyy:

  •  mitä siitä jo tietää
  • millaisia näkökulmia asiaan liittyy
  • millaisia termejä ja asiasanoja aihetta tutkiessa jakäsitellessä voi käyttää 

Asiasanat: miellekartta, tiedonhankinta, tiedonhaku, tiedonhankinnan suunnittelu, tiedonhaun suunnittelu

Aineisto:

  • Miellekartta tiedonhankinnan suunnittelussa (/)