Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Vinkkejä eri osioiden toteutukseen

 

Tiedonhallinta  ja sosiaalinen media

 

 • Kurssimateriaali: Sosiaalinen media  -word- ja ppt-tiedostot.

 • Joskus osallistujilla on netin turvalliseen käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Kannattaa käyttää alussa aikaa myös sen käsittelemiseen, johdannossa osallistujille hyödyllisiä oheita myös kirjallisesti.

 

Tiedonhallinnan välineitä: Netvibes ja ajankohtaisten verkkosisältöjen

seuraaminen

 

 • Tavoite: Tutustutaan Netvibesiin työkaluna, joka helpottaa ja nopeuttaa arjen netin käyttöä. Osallistujat voivat luoda aloitussivuston, jolle voi tallentaa verkosta löytyvää tietoa. Toinen mahdollinen työkalu on myös wiki, johon erillinen ohje.
 • Kurssimateriaali: Koulutus tapahtuu internetin avulla. Aiheeseen liittyvät word-tekstit: Tiedonhallinnan välineitä.
 • Kouluttamiseen valmistautuminen: Kurssia varten kannattaa luoda mallitili, jota näyttää ja käyttää esimerkkinä.
 • Osallistujat luovat itselleen Netvibes-tilin.  Rekisteröitymiseen tarvitaan toimiva sähköpostiosoite. Salasanojen muistiin kirjaamisesta kannattaa muistuttaa.
 • Tarkoitus on oppia sivuston rakenne ja sen käyttötarkoitus: muokataan oman Netvibes-sivuston ulkoasua eli teemaa ja välilehtien rakennetta. Luodaan pari kojelautaa ja kootaan niille perusvimpaimista ja RSS-syötteistä hieman sisältöä.
 • Ensimmäisenä harjoituksena voi opastaa siirtämään sivustolle esim. kurssiwikin  linkkivimpaimen avulla.
 • Jos joku osallistujista ei halua itselleen Netvibesiä-tiliä, hän voi kuitenkin harjoitella sen tekemistä. Sivua voi rakentaa pitkällekin, mutta jos tekemänsä haluaa säilyttää, on rekisteröidyttävä. Kun kurssilla myöhemmin käsitellään tiedonlähteitä, kannattaa palata Netvibesiin. Osallistuja voivat lisätä esiteltäviä sivustoja Netvibes-sivunsa sisällöksi.
 • RSS-syötteet eivät yleensä ole kaikille tuttuja. Kannattaa lyhyesti kertoa, mitä ne ovat ja miten syöte löytyy. Harjoituksena voi etsiä syötteitä osallistujia kiinnostavilta sivustoilta ja mikäli mahdollista, myös eri selaimia käyttämällä. Esimerkkinä voi opastaa, miten eri ammattiryhmät (yrittäjät , opettajat jne.) voivat tilata verkkosyötteitä oman alan seuraamiseen. Materiaalissa on aineistoa verkkosyötteiden tilaamiseen myös oppimisympäristöön, esimerkkinä tästä Fronter-ympäristö. Organisaation verkossa on todennäköistä, että RSS-syötteen tilaaminen suoraan ei onnistu. Syötteen osoite kopioidaan ja liitetään Netvibesiin. RSS-syötteen voi myös yrittää liittää suoraan keltaisella pohjalla olevasta tekstistä: Tilaa tämä syöte. Joillain koneilla ja selaimilla ja varsinkin kotikoneilla suora syötteen lisäämien onnistuu, mutta kirjaston koneilla syötesivu useimmiten tarjoaa syötteen lisäämistä selaimeen.

Sosiaalisen median työkaluja: Blogit ja Facebook

 • Osion tavoitteena on tutustua sosiaalisen median työkaluihin ja apuvälineisiin oma alan seuraamisessa ja verkostoitumisessa. Aineiston Facebook-osuus on suunniteltu erityisesti yrittäjien näkökulmasta, mutta on sen pohjalta muokattavissa muillekin ryhmille.

 • Kannattaa mainostaa myös kirjaston omia Facebook-sivuja.

 

Elävää kuvaa internetissä

 • Tavoite: Netin videopalveluista esittelyssä lyhyesti YouTube, Vimeo, Googlen videohaku ja Ylen Elävä arkisto ja Areena. Tavoitteena on löytää videoiden jako- ja julkaisupalveluista osallistujia kiinnostavia aiheita.

 

 

Kuvahaku ja tekijänoikeus

 

 • Tavoite: Tutustua internetin kuvapalveluun niin kuvien etsimisen kuin tallentamisenkin kannalta sekä oppia löytämään laillisesti käytettäviä kuvia internetistä.

 • Kurssimateriaali: Kuvahaku ja tekijänoikeus -tiedostot sekä  Flickr-kuvapalvelu internetissä.   

 • Esittele Flickr-kuvapalvelu, haku Flickrin etusivulta ja edistyneestä hausta ainakin Creative Commons -haku.

 • Kerrotaan tekijänoikeuksista ja myös Creative Commons -lisensseistä.

 • Jos kuvien tallentaminen omalle koneelle ei ole tuttua, se kannattaa lyhyesti esitellä ja näyttää.

 

 

Tiedonhankinnan perusteita ja kirjastoverkon palveluita

 

 • Tavoitteena on oppia tiedonhankinnan perusteita ja välineitä tehokkaaseen tiedonhakuun.

 • Osallistujia voi koulutuksen alussa herättää ajattelemaan omaa tiedonhankintaa esimerkiksi kysymysten avulla: Mihin asiaan viimeksi hait tietoa? Miten hait tietoa aiheesta? Saitko vastauksen ongelmaan? Osallistujia on hyvä haastatella kirjaston käytöstä: onko heillä kokemusta lähikirjaston kirjastojärjestelmän ja tietokantojen käytöstä ja millä tavoin he ovat tottuneet niitä käyttämään, jonkin teoksen paikantamiseen vai laajempaan tiedonhakuun.  

 • Kirjastojärjestelmän tarkennetun haun tavat ja siihen liittyvät harjoitukset toimivat hyvin ensi askeleena muiden tiedonlähteiden edistyneempään käyttöön.

 

 

Kirjastoverkon palveluita

 

 • Osion tavoitteena on tutustua kirjaston ja kirjastoverkon erilaisiin verkkopalveluihin.

 • Tutustuta osallistujat oman kirjaston tietokantoihin ja myös Kirjastot.fi -portaaliin koottuihin koko kirjastoverkon aineistoihin. Tässä on hyvä keskittyä niihin, jotka kohderyhmää erityisesti hyödyttäisivät.  

 • Anna osallistujille aikaa myös tutustua itsenäisesti palveluihin.

 

 

Tiedonhakua lehtitietokannoista ja verkkolehdistä

 

 • Tavoitteena on tutustua erilaisiin sähköisiin lehtitietokantoihin ja opitaan harjoituksin hyödyntämään niitä tiedonhaussa.

 • Osallistujille on hyvä tarkentaa, mitkä aineistot ovat käytettävissä vain kirjastossa ja mihin on pääsy kotikoneelta ja millä ehdoin.

 • Kirjastojen ja kirjastoverkon sähköiset aineistot karttuvat koko ajan, mikä on hyvä ottaa huomioon materiaalin kokoamisessa.

 

Tutustuminen omaan kirjastoon ja sen palveluihin

 

 • Kirjastot tarjoavat monipuolista, ilmaista ja asiantuntevaa tietopalvelua ja tätä kannattaa markkinoida. Tuo esille oman kirjastosi palveluita. Yleisten kirjastojen palveluiden lisäksi on hyvä mainita, että tiede- ja yliopistokirjastojen ja eri alojen erikoiskirjastojen kokoelmat ovat avoimesti kaikkien käytettävissä.

Verkkotiedonhakua ja sähköisiä aineistoja

 

Internet-tiedonhaku ja Googlen edistynyt käyttö

 

 • Tavoitteena on oppia arvioimaan kriittisesti verkon tiedonlähteitä ja oppia käyttämään hakukoneen tarkennettua ja edistyneempää käyttöä.  

 • Osallistujat voivat tehdä Internet-tiedonlähteiden arviointitehtävän, itsekseen tai pareittain.

 • Lisäksi voidaan esitellä Googlen lisäksi muita hakukoneita ja esim. visuaalisen tiedon hakukoneita, kohderyhmän mukaan.

 

 

E-kirjat

 

 • Osion tavoitteena on tutustua sähköisiin kirjoihin ja kirjaston lukulaitteisiin, sen mukaan kuin niitä on kirjaston kokoelmassa.

 • Osallistujille voi esitellä kirjaston lukulaitteita ja ilmaisia sähkökirjoja verkosta sekä kirjaston sähkökirjapalveluja.

 

 

Digitoituja perinne- ja kulttuuriaineistoja  

 

 • Tavoite: Välitetään tietoa siitä, minkälaista perinneaineistoa on digitalisoitu, miksi ja mistä suomalaista ja eurooppalaista aineistoa löytää. Osio on ollut Marttaliitto ry:n toive kurssisisältöihin.

 • Koulutusmateriaali: Internet ja tiedosto.

 • Internetin sisältöön tutustutaan tiedonlähteiden avulla – yksin, yhdessä tai ryhmätyönä. Tiedon jakamiseen kannattaa myös kannustaa ja katsoa osallistujien kiinnostaviksi kokemia sivustoja.

 • Viime vuosina on pyritty kehittämään käyttöliittymiä, joissa yhdistetään eri tahojen digitoimat aineistot. Yhden haun tuloksena voi silloin saada erilaisia aineistolajeja useasta eri lähteestä.

 • Digitointihankkeet ovat pitkiä ja moni niistä on vielä kesken.

 • Kulttuurisampo toimii vain osittain Internet Explorer-selaimen kautta.

 • Tiedonlähteisiin koottuja blogeja ja sivustoja voi käyttää koko kurssin ajan esimerkkeinä. Osallistujat voivat valita niistä myös sisältöä omille Netvibes-sivuilleen tai wiki-ympäristöön.